beats by dre cheap

Kladuša 2010

Na prijedlog Umjetničkog savjeta Organizacioni odbor je odredio Stručni žiri
Četvrtog festivala zavičajne narodne muzike Velika Kladuša 2010. godine.
U stručni žiri izabrani su:
Prof.Slobodan Vidović -predsjednik žirija
Zehra Deović-estradni umjetnik
Enver Šadinlija-urednik federalne TVBiH
Mukadesa Suljević- muzički urednik radija BH1
Prof- Želimir Perković-muzikolog
Dr. Stjepan Arnold-muzikolog
Sead-Sejo Kotorić-etnolog
Prof. Sead Muhamedagić-ekspert južnoslavenskih jezika
Siniša Kajmaković, predstavnik RENOME-a
Festival će se održati 31.jula.2010.godine u Velikoj Kladuši!
više na www.kladuski-festival.com

PORTAL O ZEHRI DEOVIĆ
http://zehradeovic.blogger.ba
29/06/2010 10:31